Modeller av verkligheten

Modeller av verkligheten

The Theory of Everything

VetenskapPosted by PC 2017-01-15 08:25:21
The Theory of Everything är den yttersta och ultimata sanningen, en konsistent teori som omfattar och förklarar hela kosmos och dess fysiska egenskaper.

Först och främst kan vi konstatera att kosmos började existera (1), och något som börjar existera har nödvändigtvis en orsak utanför sig självt (2).

Kosmos' orsak kan i sin tur ha en orsak men en orsak som behöver en orsak kan inte vara The Theory of Everything. Per definition har alltså The Theory of Everything alltid existerat och har själv ingen orsak (3). The Theory of Everything bara är.

Slutligen kan inte The Theory of Everything vara The Theory of Everything om den var tvungen att orsaka kosmos för i så fall finns det något annat som är The Theory of Everything, det vill säga, något annat som är ytterst.

Det är i synnerhet denna egenskap som gör att vissa människor anser att The Theory of Everything, den yttersta sanningen, är någon.


Figur 1

(1) Arvind Borde, Alan H. Guth, Alexander Vilenkin - BGV-teoremet. Termodynamikens andra lag är också en bra indikator.

(2) Du är välkommen att försöka övertyga dig själv om motsatsen. Lästips: Stephen Hawking - The Grand Design och Lawrence Krauss - A Universe From Nothing. Lycka till.

(3) Vi skulle naturligtvis kunna göra ett undantag för just den yttersta sanningen men det vore föga vetenskapligt.

  • Comments(0)